Styrelsen


Namn     Befattning     Adress                                          Telefon      E-postadresser
                
Berit Berggren     Ordförande          Munkebogatan 1A, 456 60 HUNNEBOSTRAND       070-5236325       beritberggren@telia.com
                
Bo Sjöman          Vice ordförande   Korallvägen 17, 554 54 JÖNKÖPING                        070-8909050      bo.sjoman@gmail.com
                
Håkan Lindbom   Kassör                 Arons gata  11, 456 60 HUNNEBOSTRAND             079-339 19 95    hakan.lindbom@gmail.com
                
Louise Höglund   Ledamot               Ulebergsvägen 1, 456 60 HUNNEBOSTRAND        070-4836011        louisehoglund54@gmail.com
                
Gunnilla Friberg   Ledamot              Solgatan 6, 456 60 HUNNEBOSTRAND                   070-6025812      gunnilla.friberg@gmail.com
                
Sten Wolme         Sekreterare        Kvarnmyrsvägen 9, 456 60 HUNNEBOSTRAND       076-7671716      sten.wolme@hotmail.com
                
Pia Finn Hansson Ledamot             Kvarnmyrsberget 9, 456 60 HUNNEBOSTRAND      070-6350416      58finna@gmail.com
                            
Karin Hammar      Ledamot             Strandhamnsvägen 16,456 60 HUNNEBOSTRAND 070-6313639       hammarkontor@hotmail.com
                             suppleant