Uleberghamn Då & Nu är en Hembygds- och samhällsförening som bildades 1997 och har ca 300 medlemmar. Föreningens uppgift är att främja både åretrunt- och fritidsboendes trivsel i samhället.

Föreningens syfte är:

  • Att inom Ulebergshamns närområde värna och bevara bygdens gamla minnen.
  • Att stärka samhörigheten inom området.
  • Att medverka vid samhälls- och miljöplanering samt att i förekommande fall vara remissinstans.
  • Att genom föredrag, samkväm och fester uppehålla intresset för bygden samt att bereda de boende tillfälle att lära känna varandra och den bygd och kultur de fått i arv.

Du är hjärtligt välkommen att bli medlem och stödja vårt arbete.
Kontakta vår kassör, Håkan Lindbom, 079-339 1995 alt. per e-post:
info@ulebergshamndaochnu.se
Medlemsavgift 100:- / år. Bankgiro 5074-9795, Swishnr: 123 634 7520