Välkommen som medlem

Medlemsavgiften är enligt årsmötets beslut 100 kr/pers. Avgiften kan betalas via bankgiro 5074-9795,
swish 123 634 7520 (uppge namn, mailadress) eller kontant till Håkan Lindbom

Vi önskar följande uppgifter mailade till:
ulebergshamndaochnu@gmail.com

Namn
Mailadress
Adress i Ulebergshamn
Hemort
 

Copyright © Jan Mattsson
Copyright © Jan Mattsson