SOMMARPROGRAM 2021
 
22/7    GRILLKVÄLL MED ALLSÅNG               
                  MAGGAN EKDAL MED MUSIKANTER.                    VI TÄNDER GRILLEN. DU TAR SJÄLV MED VAD DU VILL                              GRILLA OCH EGEN DRYCK.

17/8   ÅRSMÖTE & KRÄFTKALAS
med BOHUSLÄNSTEMA.
         DAGORDNING KOMMER ATT ANSLÅS PÅ ANSLAGSTAVLAN
             OCH PÅ HEMSIDAN 17/7. EV. MOTIONER SKA MAILAS TILL
             evymartinsen@gmail.com SENAST 5/8,
             ANMÄLAN TILL KRÄTFKALASET GÖRS TILL SAMMA
             MAILADRESS MER INFO SENARE.
        
Kallelse till årsmöte
Tisdag 17. augusti kl. 18.00 i tält utanför Badhuset
DAGORDNING
1.       Mötet öppnas
2.       Val av mötesfunktionärer
2.1   Ordförande
2.2   Sekreterare
2.3   Justerare
3.       Fastställande av dagordning, se punkt 12
4.       Röstlängd
5.       Mötets utlysande
6.       Styrelsens redogörelse
6.1   Verksamhetsberättelsen
6.2   Ekonomisk redovisning
7.       Revisorernas berättelse
8.       Styrelsens ansvarsfrihet
9.       Fastställande av årsavgift
10.   Valberednings förslag till ny styrelse
-          Val av ordförande 1 år
-          Val av 3 ledamöter 2 år
-          Suppleant 1år
-          2 revisorer 1 år
-          2 revisorsuppleanter 1 år
-          3 ledamöter till valberedning 1 år
11.   Motioner
Eventuella motioner skall sändas till evymartinsen@gmail.com och vara styrelsen tillhanda senast den 29. juli.
12.   Övriga frågor som väckts under punkt 3
13.   Mötet avslutas 
Efter mötet blir det kräftkalas och kaffe med kaka. Vi har nöjet att presentera Janne Magnarsson från populära Öbarna som tillsammans med duktige pianisten Love Pettersson står för en västkustinspirerad underhållning baserat på egna upplevelser och material. Vi ber alla att ta med egen dryck, eget glas, tallrik, kopp och bestick.  Kostnad kr 250/person.  Anmälan till: evymartinsen@gmail.com innan 5. Augusti.
  Janne Magnarsson från Öbarna

29/8  TIPSPROMENAD I VÅRT VACKRA
          ULEBERGSHAMN
BARN OCH VUXENFRÅGOR,
               START LASTBRYGGAN MELLAN 10-12.


KOMMANDE PROGRAM
September = Hav och fisktema
Oktober = Skeppsredare Dag Engström 
November = Aqvavitprovning
December= Julfestligheter
 

                                            VÄLKOMNA!

                                               I SAMARBETE MED VUXENSKOLAN