ULEBERGSHAMN DÅ OCH NU
Höstprogram 2020
 
 
Lördag 25. Juli kl. 17.00
  Vi samlas vid den ny-reparerade lastbryggan och vargparken och får lite Information om platsen och stenhuggarperioden. Den nya informationsskylten på ”sködjan” avtäckes och Åke Drougge underhåller med lite dragspelsmusik.
 
Lördag15. augusti kl. 17.00    Ulebergshamn ”kubbmästerskap” med påföljande grillning.  Vi tänder grillen, ni tar med egen grillmat och dryck.
 
Lördag 29. augusti kl. 15.00  Vandring till Gramskär där vi tittar på resterna av grumsedammarna och får lite info om trankokeri.  Tag med kaffekorg. Samling vid badhuset.
 
Lördag 5. september kl. 17.00  Årsmöte med påföljande Pubkväll.  På PUB-kvällen blir det underhållning av den rutinerade pubmusikern Micke från Göteborg.  Korv/bröd med tillbehör och vi provar Ulebergs Hamnepilsner.  Kostnad för PUB-kväll 200 kr/pers.  Anmälan till evymartinsen@gmail.com
 
Fredag 11. september kl.19.00  Föredrag av filmproducent Tom Alandh. Han berättar om pågående projekt och visar film.  Kaffe och smörgås serveras. Annan dryck finns att köpa.         Kostnad 100 kr/person.  Anmälan till Bo.sjoman@gmail.com
 
Lördag 24. oktober kl. 17.00  Föredrag av Sölve Wikström som berättar om när Ulebergshamn blev Ulebergshamn. Kaffe och smörgås serveras.  Kostnad 50 kr/person.       Anmälan till hakan.lindbom@gmail.com
OBS. FLYTTAD TILL HAV OCH LAND för att vi ska kunna ha corona avstånd
VÄLKOMNA
 
Lördag 21. november kl. 17.00  Aquavitprovning med Harald Martinsen.  Smörgåsar, en öl och 3 snapsar ingår i priset.  Ta med 3 snapsglas/person. Kostnad 200 kr/person. Anmälan innan   14. november till evymartinsen@gmail.com 

          Aktiviteten är inställd pga smittspridning  
                                           

Lördag 12. december kl. 17.00 JULMAT OCH UNDERHÅLLNING. I år kommer vi att servera jultallrik från Kulinariska på Smögen. Kostnad 200 kr/person.  Dryck medtages. Anmälan senast 28. november till gunnilla.friberg@tele2.se  

       Aktiviteten är inställd pga smittspridning

 
 
 
  Trivselaktiviteterna är ett samarbete med Studiefrämjandet Vuxenskolan
 
Vi får tyvärr ta höjd för att inomhusaktiviteterna kan komma att inställas i enlighet med FHMs rekommendationer