ULEBERGSHAMN DÅ OCH NU
Höstprogram 2020
 
 
Lördag 25. Juli kl. 17.00
  Vi samlas vid den ny-reparerade lastbryggan och vargparken och får lite Information om platsen och stenhuggarperioden. Den nya informationsskylten på ”sködjan” avtäckes och Åke Drougge underhåller med lite dragspelsmusik.
 
Lördag15. augusti kl. 17.00    Ulebergshamn ”kubbmästerskap” med påföljande grillning.  Vi tänder grillen, ni tar med egen grillmat och dryck.
 
Lördag 29. augusti kl. 15.00  Vandring till Gramskär där vi tittar på resterna av grumsedammarna och får lite info om trankokeri.  Tag med kaffekorg. Samling vid badhuset.
 
Lördag 5. september kl. 17.00  Årsmöte med påföljande Pubkväll.  På PUB-kvällen blir det underhållning av den rutinerade pubmusikern Micke från Göteborg.  Korv/bröd med tillbehör och vi provar Ulebergs Hamnepilsner.  Kostnad för PUB-kväll 200 kr/pers.  Anmälan till evymartinsen@gmail.com
 
Fredag 11. september kl.19.00  Föredrag av filmproducent Tom Alandh. Han berättar om pågående projekt och visar film.  Kaffe och smörgås serveras. Annan dryck finns att köpa.         Kostnad 50 kr/person.  Anmälan till Bo.sjoman@gmail.com
 
Lördag 24. oktober kl. 17.00  Föredrag av Sölve Wikström som berättar om när Ulebergshamn blev Ulebergshamn. Kaffe och smörgås serveras.  Kostnad 50 kr/person.       Anmälan till hakan.lindbom@gmail.com
 
Lördag 21. november kl. 17.00  Aquavitprovning med Harald Martinsen.  Smörgåsar, en öl och 3 snapsar ingår i priset.  Ta med 3 snapsglas/person. Kostnad 200 kr/person. Anmälan innan   14. november till evymartinsen@gmail.com               
                                           
Lördag 12. december kl. 17.00 Julbord. Om du kan bidra med någon hemlagad mat vore det trevligt.  Ge besked vid anmälan (kostnad för ingredienser ersätts). Kostnad 200 kr/person.  Dryck medtages. Anmälan senast 28. november till gunnilla.friberg@tele2.se
 
 
 
  Trivselaktiviteterna är ett samarbete med Studiefrämjandet Vuxenskolan
 
Vi får tyvärr ta höjd för att inomhusaktiviteterna kan komma att inställas i enlighet med FHMs rekommendationer