Styrelsen


Namn     Befattning     Adress                                          Telefon      E-postadresser
                
Åsa Jonsson       Ordförande          Kvarnmyrsberget 11, 456 60 HUNNEBOSTRAND    070-520 85 06    asa.ulebergshamn@gmail.com
                
Bo Sjöman          Vice ordförande   Korallvägen 17, 554 54 JÖNKÖPING                        070-8909050      bo.sjoman@gmail.com
                
Håkan Lindbom   Kassör                 Arons gata  11, 456 60 HUNNEBOSTRAND             079-339 19 95    hakan.lindbom@gmail.com
                
Evy Martinsen     Sekreterare         Gåsedammsgatan 1, 456 60 HUNNEBOSTRAND    070-5504281      evymartinsen@gmail.com
                
Gunnilla Friberg   Ledamot              Solgatan 6, 456 60 HUNNEBOSTRAND                   070-6025812      gunnilla.friberg@gmail.com
                
Sten Wolme         Ledamot              Kvarnmyrsvägen 9, 456 60 HUNNEBOSTRAND      073-6605473      sten.wolme@hotmail.com
                
Pia Finn Hansson Ledamot             Kvarnmyrsberget 9, 456 60 HUNNEBOSTRAND      070-6350416      pia@finnsbegravning.se
                            
Lena Hollertz        Suppleant           Berganders väg 18  , 456 60 Hunnebostrand            070-608 10 45    lena.hollertz@telia.com
                

                
 

.