Välkommen som medlem

Medlemsavgiften är enligt årsmötets beslut 100 kr/pers. Avgiften kan betalas via bankgiro 5074-9795,
swish 12 36 34 75 20 (uppge namn, mailadress) eller kontant till Håkan Lindbom
 


Copyright © Jan Mattsson
Copyright © Jan Mattsson