Välkommen som medlem

Medlemsavgiften för 2019 är enligt årsmötets beslut 100 kr/pers. Avgiften kan betalas via bankgiro 5074-9795 eller kontant till Håkan Lindbom
 


Copyright © Jan Mattsson
Copyright © Jan Mattsson