loading...

Välkommen till Ulebergshamn Då och Nu´s hemsida

Vi är en intresseförening som bildades 1997 och har ca 300 medlemmar.
Föreningens uppgift är att främja både åretrunt- och fritidsboendes trivsel i vårt vackra Ulebergshamn.

Vår ambition är att uppdatera sidan den första måndagen varje månad så att informationen du hittar här alltid är aktuell


Alla foton tagna av Jan Matsson Ulebergshamn


Nu är Åke Skåås färdig med att ha restaurerat Ulebergshamnsbilden på elhuset. Det är vi, Då och Nu som har bekostat restaureringen som Åke så förtjänstfullt utfört. Målningen har varit mycket omtyckt och nu kan vi njuta av den i yttrligare många år.
STORT TACK TILL ÅKE OCH TILL VÅRA MEDLEMMAR SOM GJORT DETTA MÖJLIGT.

Föredrag lördag 24. oktober, på Hav och Land, där Sölve Wikström berättade om när Ulebergshamn blev Ulebergshamn blev mycket lyckat. 

Tyvärr har smittspridningen i vår region ökat och styrelsen har därför valt att följa Folkhälsomyndighetens rekomendationer.  Som en konsekvens av detta är de två sista aktiviteterna på vårt program inställda.  Vi hoppas vi kan komma tilbaka med trevliga aktiviteter nästa år.