loading...

Välkommen till Ulebergshamn Då och Nu´s hemsida

Vi är en intresseförening som bildades 1997 och har ca 475 medlemmar.
Föreningens uppgift är att främja både åretrunt- och fritidsboendes trivsel i vårt vackra Ulebergshamn.

Vår ambition är att uppdatera sidan den första måndagen varje månad så att informationen du hittar här alltid är aktuell


Alla foton tagna av Jan Matsson UlebergshamnVÅRPROGRAMMET ÄR NU PUBLICERAT UNDER PROGRAMFLIKEN

Första programpunkt  - Lördagen Lör, 26/1 kl. 17.00
är ÄNDRAD
p g a att Maria Vikingsson, Kommunchef, Sotenäs kommun inte kommer att delta.
I stället kommer
Agneta Wingate, fotograf från Skärskäll och visar bilder från sina projekt.
Kaffe och smörgås serveras.

VÄLKOMNA
önskar
Styrelsen DÅ&NU