loading...

Välkommen till Ulebergshamn Då och Nu´s hemsida

Vi är en intresseförening som bildades 1997 och har ca 300 medlemmar.
Föreningens uppgift är att främja både åretrunt- och fritidsboendes trivsel i vårt vackra Ulebergshamn.

Vår ambition är att uppdatera sidan den första måndagen varje månad så att informationen du hittar här alltid är aktuell


Alla foton tagna av Jan Matsson Ulebergshamn


Nu är Åke Skåås färdig med att ha restaurerat Ulebergshamnsbilden på elhuset. Det är vi, Då och Nu som har bekostat restaureringen som Åke så förtjänstfullt utfört. Målningen har varit mycket omtyckt och nu kan vi njuta av den i yttrligare många år.
STORT TACK TILL ÅKE OCH TILL VÅRA MEDLEMMAR SOM GJORT DETTA MÖJLIGT.

Nu finns höstprogrammet här på hemsidan,
ett program som innehåller många intressanta
punkter, hoppas att det ska uppskattas.

OBS, OBS, OBS
11/9 kl 19.00 kommer Tom Alandh hit och berättar om sitt filmskapande, vi har ändrat och bokat Hamnemagasinet denna kväll (inte Badhuset) så att vi kan erbjuda fler att komma, vi har 50 platser och vi kommer att placera stolarna med coronaavstånd, tänk på att anmäla dig i god tid, då det är begränsat antal.
ANMÄL TILL  Bo.sjoman@gmail.com
Kostnad 100:-/ pers. kaffe och smörgås ingår. 

KALLELSE till Å R S M Ö T E
Lördag 5. September kl. 18.00 i Hamnemagasinet
OBS! Begränsat antal platser inomhus (p.g.a fara för smittspridning)
DAGORDNING

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesfunktionärer
2.1 Ordförande
2.2 Sekreterare
2.3 Justerare
3. Fastställande av dagordning , se punkt 12
Röstlängd
4. Mötets utlysande
5. Styrelsens redogörelse
5.1 Verksamhetsberättelsen
5.2 Ekonomisk redovisning
6. Revisorernas berättelse
7. Styrelsens ansvarsfrihet
8. Fastställande av årsavgift
9. Valberedningens förslag till ny styrelse
10. Val av
- Ordförande , 1 år
- 3 Ledamöter,ordinarie, 2 år
- 1 Styrelsesuppleant, 1 år
- 2 Revisorer, 2 Revisorsuppleanter, 1 år
- 3 Ledamöter till valberedningen, 1 år
11. Motioner
Ev. motioner ska sändas till evymartinsen@gmail.com och vara
oss i styrelsen tillhanda senast den 9. augusti.
12. Övriga frågor som väckts under punkt 3
13. Mötet avslutas
Efter mötet blir det PUB-kväll med underhållning av Micke. Begränsat antal deltagare också här. Mer information kommer senare. Kostnad kr 250/pers.
Anmälan till : evymartinsen@gmail.com

Verksamhetsberättelse 1. juni 2019 – 31. maj 2020
Räkenskapsår och Verksamhetsår löper från 1. Juni – 31. maj enligt ett beslut om stadgeändring 2014
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Åsa Jonsson  ordförande              till 2020                  
Claes Asp vice ordförande            ”   2020
Håkan Lindbom  kassör                 "  2020                     
Evy Martinsen  sekreterare            "  2020               
Gunilla Friberg ledamot                  "  2021    
Gunnar Jacobsson ledamot           "   2021  
Bo Sjöman  ledamot                       "   2021 
Lena Hollertz suppleant                  "  2020        
 
Revisorer
Roger Andersson                            "  2020

Joakim Jansson                              "  2020

Revisorssuppleanter
Jan Ivansson                                  "  2020
Sten Gunnarsson                           "  2020                       
 
Valberedning
Elisabeth Isaksson
(sammankallande)                        "  2020   
Magnus Wångblad                        "  2020
Ingegerd Bengtsson                      "  2020

Föreningen har under del av året haft 3 hedersmedlemmar:  Viking Stensson, Inger Levin och Kerstin Johansson.
Medlemsantalet är 250 personer
Föreningen är medlem i Bohusläns Hembygdsförbund, Hunnebostrands Bildarkiv samt Strandskyddarna.
Under verksamhetsåret har föreningen haft 6 protokollförda möter, årsmötet inkluderat.
Vi har under verksamhetsåret skaffat stenhuggarbilden till Hamnparken, samt monterat densamma, kostnaden delad med syföreningen Ljus.  Vi har reparerat fotbollsmålen på Ulevallen och bytt ut en trasig badstege på lastbryggan.  Vi har också demonterat och monterat badstegarna på lastbryggan och på Vindeklätten.  Vi har snyggat till platsen vid lastbryggan, vinterförvarat och placerat ut soffor i samhället.

 
Trivselmöten / aktiviteter som arrangerats av föreningen:
Sommarprogrammet 2019

21. juni: Midsommarfirande, samarrangement med syföreningen Ljus.  Vi fixar stång, musik & sång, glass till barnen och chokladhjul.
10. juli: Ulebergshamn herrgolf
17. juli: Krabbfisketävling med fiskdamm
22. juli: Fotbollsturnering på Ulevallen. Barnlag samt barn mot vuxna
24. juli: Årsmöte som avslutades med räkfrossa och underhållning.
9. augusti:  Ulebergshamn kubbmästerskap samt grillkväll vid lastbryggan
 
Höstprogrammet 2019
28. september :  Vi provar bubbelvin och äter hummersoppa
26. oktober:       Klimatförändring – vår tids apokalyps
14. december:   Julfest med hemlagad julmat
 
Vårprogrammet 2020
1. februari:          Spansk afton med mat och vin
29. februari:        Konstnären P.G. Hansson
Resten av planerade aktiviteter har tyvärr blivit inställda p.g.a. pandemi.

VI ÖNSKAR ALLA EN FORTSATT  TREVLIG SOMMAR MED MYCKET SOL OCH BAD